Tarikh Buka
: 11-05-2013
Tarikh Tutup
: 31-05-2013
Pegawai Penyelidik
 

BUTIRAN SKIM PERKHIDMATAN

Nama Skim Perkhidmatan

:     PEGAWAI PENYELIDIK

Klasifikasi Perkhidmatan

:     PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (Q)

Kumpulan Perkhidmatan

:     Pengurusan dan Profesional

Gred

:     Q41, Q43, Q47, Q51, Q53

JADUAL GAJI

Gred

JADUAL GAJI

Gaji Minimum

Gaji Maksimum

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan

Q53

RM5933.78

RM9709.18

RM320.00

Q51

RM5625.59

RM9092.28

RM290.00

Q47

RM4999.78

RM8348.73

RM270.00

Q43

RM3413.23

RM7212.12

RM250.00

Q41

RM2145.88

RM6871.56

RM225.00

SYARAT ASAS

-   Warganegara Malaysia

-   Berumur tidak kurang 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

-   Lulus Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

SYARAT LANTIKAN

KELAYAKAN LANTIKAN:

Kelayakan Akademik

      Ijazah Sarjana Muda (Kepujian)

Bidang/Kelayakan Khusus

:     Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains

Gaji Permulaan

:     Q41: RM2,145.88

ATAU

Kelayakan Akademik

:      Ijazah Sarjana Muda

Bidang/Kelayakan Khusus

:      Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pertanian atau perikanan

Gaji Permulaan

:      Q41: RM2,249.66

ATAU

Kelayakan Akademik

:      Ijazah Sarjana Muda

Bidang/Kelayakan Khusus

:      Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan

Gaji Permulaan

:      Q41: RM2,353.44

ATAU

Kelayakan Akademik

:      Ijazah Doktor Perubatan

Bidang/Kelayakan Khusus

:      Ijazah Doktor Perubatan Veterinar

Gaji Permulaan

:      Q41: RM2,561.00

ATAU

Kelayakan Akademik

:      Ijazah Sarjana

Bidang/Kelayakan Khusus

:      Ijazah sarjana dalam bidang sains

Gaji Permulaan

:      Q41: RM2,664.78

ATAU

Kelayakan Akademik

:      Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

Bidang/Kelayakan Khusus

:      Ijazah doktor falsafah dalam bidang sains

Gaji Permulaan

:      Q41: RM2,976.11

KEUTAMAAN LANTIKAN:

Kelayakan Lantikan Ke Gred Q43, Q47, Q51, Q53

      Mempunyai Ijazah Sarjana/ Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang yang berkenaan

      Telah terbukti kemampuan dari segi pengalaman dan sumbangan kepada bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang berkenaan sekurang-kurangnya tiga (3) tahun

DAN

Bidang Pengkhususan

Sub-Bidang Pengkhususan

Agriculture & Food Economics

      EntrepreneurshipInternational Economics & Trade

Animal Nutrition & Feeding

      Fish Nutrition

Animal Production

      Beef ProductionDairy Cattle Production

Biochemistry

      Enzymology

Biology

      Taxonomy

Biotechnology

      Genetic Engineering   Molecular Markers

Chemistry

      Organic Chemistry

Crop Production

      Plant Nutrition Plant Physiology

Engineering

      Electrical & Electronic EngineeringFood EngineeringNanotechnology

Environmental Science

      Climatology

Food Science & Technology

      Food Processing

ICT

      Knowledge Management Modelling & Simulation

Landscape Architecture

      Landscape Design

Microbiology

      Food MicrobiologyMolecular Microbiology

Plant Breeding & Genetics

      Conventional Breeding

Plant Protection

      BacteriologyPlant Virology

Seed Technology

      CryopreservationSeed Quality Assurance

Statistics

      Applied Statistics

Science, Technology & Innovation (STI) Management

      Technology Impacts & Assessment

Veterinary Medicine

      Ethnovetenary

SYARAT KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penyelidik adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Pegawai Penyelidik Gred Q41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

  • mempunyai kelayakan di atas; dan
  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.